rodzina ubezpieczona na życie

Ubezpieczenie na życie polecamy osobom, które chcą zabezpieczyć siebie na wypadek nagłego zdarzenia, oraz rodzinę w przypadku swojej śmierci.

Ubezpieczenie na życie i dożycie to produkt  ochronno – oszczędnościowy dający dwa świadczenia: zabezpieczenia na wypadek śmierci i wypłatę świadczeń  na dożycie ubezpieczonego do wskazanego wieku na polisie .

Ubezpieczenie posagowe polega na gromadzeniu środków dla dziecka wchodzącego w dorosłe życie. W razie śmierci rodzica, opłacanie składek przejmuje towarzystwo ubezpieczeń. W niektórych wariantach wypłacana jest renta miesięczna do końca trwania polisy.

Polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem  kapitałowym ma charakter ochronno – inwestycyjny. Część środków przeznaczona jest na ochronę ubezpieczonego w razie śmierci, druga część (inwestycyjna) na aktywa, które są inwestowane, więc pracują na emeryturę ubezpieczonego.

Ubezpieczenie zdrowotne to zakres usług na świadczenia różnych specjalistów i badań ambulatoryjnych. Gwarantuje wysoki standard usług bez kolejek i wyczekiwania na badania.

Ubezpieczenie grupowe dedykowane jest firmom, które chcą zapewnić ochronę swoim pracownikom. Pakiet obejmuje również współmałżonka i dzieci ubezpieczonego.  Dotyczy uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy, w domu, komunikacji, oraz innych miejscach. Ubezpieczenie grupowe zawiera ochronę w czasie choroby, za pobyty w szpitalu, zawał, udar mózgu i wiele innych. Niektóre warianty obejmują również świadczenie za urodzenie dziecka, osierocenie dziecka przez ubezpieczonego, zgon rodziców i współmałżonka.

Grupy otwarte to ubezpieczenia grupowe dla osób nie pracujących, bądź nie mających ubezpieczeń grupowych w zakładach pracy. Ubezpieczony wykupuje polisę indywidualną, na warunkach ubezpieczenia grupowego.

Potrzebujesz ubezpieczenia na życie? Nie wiesz, który wariant wybrać? Zapraszamy do naszego biura ubezpieczeń w Lubawie bądź skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy