Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym lub międzynarodowym. Ubezpieczenie adresowane do właścicieli firm zajmujących się przewożeniem towarów na terenie RP i poza granicami. Objęte ubezpieczeniem są przewożone ładunki znajdujące się wewnątrz transportu. Przedsiębiorca może rozszerzyć pakiet ubezpieczeniowy o ochronę również podczas załadunku i rozładunku. Należy również pamiętać, że niektóre z przewożonych towarów (alkohol, paliwo czy elektronika) podwyższają składkę ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora adresowane jest do firm zajmujących się organizowaniem transportów ładunkowych dla osób trzecich. Ochrona obejmuje: pakowanie i przepakowywanie towaru, rozładunek i załadunek, kontrola stanu przesyłki, odprawa celna towaru czy kontrola ilościowa. Polisa gwarantuje przedsiębiorcy wypłatę ubezpieczenia, gdy osoba trzecia w nienależyty sposób wykonała umowę, naruszyła jej warunki i doprowadziła do szkody.

Ubezpieczenie ładunków w transporcie (cargo) chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód, które powstały w wyniku działań przyrody, wypadku lub nieprzewidzianych zdarzeń podczas transportu towaru. Przedsiębiorca może również zapewnić taką polisę, jeśli kontrahent, z którym zawarł umowę tego oczekuje. Należy pamiętać, że ubezpieczeniem cargo objęte jest każde ryzyko, które nie zostało wyłączone i jest zawarte w umowie.