ubezpieczenia rolne

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne skierowane są do rolników, posiadających gospodarstwo rolne wraz z budynkami. W zakresie polisy znajduje się: ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie  nieruchomości rolnych gwarantujące wypłatę świadczenia za szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych, np. ognia, huraganu oraz innych żywiołów.  Polisa OC chroni osoby trzecie oraz ich mienie przed wypadkami, jakie mogą zdarzyć się w związku z prowadzeniem działalności rolnej.

Dobrowolne ubezpieczenie rolne obejmuje zwierzęta gospodarskie, np. konie, trzoda chlewna. Również pojazdy wolnobieżne — przyczepy, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy czy ziemiopłody. Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego zawiera także ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego. NNW rolnika i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym.

Ubezpieczenia upraw rolnych dotyczy głównie rolników uprawiających rośliny, którym z tego tytułu przysługują dopłaty do składek ubezpieczeniowych. Składka na ubezpieczenie jest w 50% finansowana przez rolnika, pozostałą część Ubezpieczyciel rozlicza z Ministerstwem Rolnictwa. Ubezpieczenie zapewnia pełną ochronę ubezpieczonych roślin za niską składkę. Zakres i przedmiot ubezpieczenia uzależniony jest od uregulowań zawartych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Oprócz ubezpieczenia plonów od klęsk losowych rolnicy mogą ubezpieczyć także nakłady poniesione na uprawę roślin.

Jesteś rolnikiem i potrzebujesz ubezpieczenia? Zapraszamy do naszego biura ubezpieczeń w Lubawie bądź skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy