ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia podróżne skierowane jest do turystów, podróżujących poza granice RP. Polisy zawierają kompleks rozwiązań ubezpieczeniowych np. organizację i pokrycie kosztów leczenia w przypadku choroby lub NNW. Organizację i pokrycie kosztów przewiezienia z miejsca wypadku do placówki medycznej, powrotu do Polski czy transportu zwłok. 

Polisę turystyczną można poszerzyć o assistance. Pakiet obejmuje m.in. pomoc prawną, odzyskanie zgubionego przez przewoźnika bagażu oraz wcześniejszy powrót ubezpieczonego, np. w przypadku choroby albo śmierci osoby bliskiej. Warto do pakietu turystycznego dodać także ochronę OC za czyny szkody wyrządzone osobom trzecim, ubezpieczenie bagażu oraz ubezpieczenie sprzętu sportowego.

Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansową w trudnych sytuacjach, kiedy ubezpieczonemu stanie się fizyczna krzywda. Wypłacane jest świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Odszkodowanie wynosi 1 % sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Polisę NNW można rozszerzyć np. o świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zadośćuczynienie za ból.

Wyjeżdżasz za granicę i potrzebujesz ubezpieczenia? Zapraszamy do naszego biura ubezpieczeń w Lubawie bądź skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy