Ubezpieczenie firmy skierowane jest do podmiotów prowadzących własną działalność gospodarczą. Polisa zabezpiecza majątek przedsiębiorcy. W zależności od rodzaju, wielkości oraz przychodów firmy, dopasowuje się konkretną polisę.

Kompleksową ochronę firmy zapewnia ubezpieczenie w formule pakietowej. Dotyczy ono ochrony mienia na wypadek wszelkich szkód elektrycznych, ognia oraz innych zdarzeń losowych (wybuch, zalanie, kradzież z włamaniem, wandalizm). Czasami rozszerzony pakiet ubezpieczeń nie jest potrzebny przedsiębiorcy, wtedy można dobrać odpowiedni rodzaj ubezpieczeń pod firmę, w zależności od jej rodzaju i branży.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych posiada również opcję od wszystkich wypadków- all risk, przedsiębiorcy zyskuje wtedy ochronę przed wszelkimi ryzykami.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych gwarantuje ochronę podczas trwania kontraktu budowlanego. Ochroną objęte są maszyny budowlano – montażowe, wyposażenie czy zaplecze budowy. Również odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe/osobowe wyrządzone osobom trzecim. Polisą można objąć również przedmioty dodatkowe, jednak jest to uzależnione już od ubezpieczającego.

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń chroni różnego rodzaju maszyny i urządzenia, które stosowane są w działalności gospodarczej. Ubezpieczenie obejmuje nagłe zdarzenia, które spowodowały uszkodzenia lub całkowite zniszczenia urządzeń czy maszyn. Wszelkie awarie, które powstały niezależnie od woli przedsiębiorcy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inaczej nazywane OC. Daje pełną ochronę ubezpieczonemu, gdy zostanie obciążony kosztami naprawy szkody, którą wyrządził osobie trzeciej. Polisa ubezpieczeniowa obejmuje między innymi szkody osobowe, rzeczowe, uszkodzenia ciała bądź straty finansowe. Pakiet ubezpieczeniowy może zostać również poszerzony.

Ubezpieczenie zawodowej odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę osobie, prowadzącej działalność gospodarczą. Również klientowi, który korzysta z usług. Za szkody wyrządzone klientowi finansowo odpowiada Ubezpieczyciel, a nie ubezpieczający.

Ubezpieczenie dla spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi. W ramach wybranych wariantów ubezpieczenia ochroną objęte jest włamanie, rabunek czy ochrona mienia przed ogniem. Również urządzenia elektryczne, instalacje, zniszczenie przedmiotów szklanych, takich jak np.: szyby. Spółdzielnie mogą również wykupić polisę ubezpieczeniową OC w związku z posiadaniem nieruchomości.